نرم افزار انبارداری

سفارش دهید

آگاهی از موجودی کالاها در انبار در هر لحظه و اطلاع از وضعیت یک کالا در انبار جهت انجام سفارشات خرید و یا سفارشات فروش از جمله نیازهای اولیه هر سازمان می باشد. یکپارچه بودن سامانه انبارداری سراج با سامانه حسابداری و همچنین سامانه فروش این امکان را فراهم می آورد که بتوان تمامی مراحل فروش، درج حواله انبار و ایجاد سند حسابداری فروش بصورت خودکار همزمان با هم داشت و در نتیجه مغایرت ها کاهش و دقت و صحت گزارشات افزایش می یابد.

3-1 پیکربندی انبار

 

 • امكان تعريف تعداد نامحدود انبار
 • امكان تعريف انواع واحدهاي اندازه گیری كالا
 • امكان تعريف گروه های کالا
 • امکان تعریف کالاها
 • امكان كدگذاري كالاها به چهار روش دستی، سریال، اتوماتیک با طول ثابت، اتوماتیک با طول متغیر
 • امكان تعريف مکان استقرار کالا و تعریف انبارهای مجاز برای هر کالا
 • امکان تعریف موجودی تعدادی و ریالی کالاها در ابتدای دوره
 • امکان تعریف تأمین کننده ها و مشخص کردن حساب

 

3-2  کنترل موجودی

 

 • امکان ورود موجودی ابتدای دوره
 • انجام عمليات انبارگرداني
 • انجام تعديلات ناشي از انبارگرداني و تهيه گزارش مغايرت
 • تغییر موجودی با توجه به تعدیل، اسقاط یا استفاده مجدد کالا
 • امكان كنترل موجودي كالاها اعم از دائمی و اماني
 • مدیریت کالاهای دست دوم
 • تنظيم نقطه سفارش کالا
 • گزارش کاردکس کالا

 

3-3 ورود و خروج کالا از انبار

 

 • امکان صدور درخواست خرید کالا
 • امکان صدور رسيد انبار (رسید موقت، رسید دائم، رسید مستقیم) از روی “درخواست خرید کالا”
 • امکان صدور رسيد انبار برای کالاهای امانی
 • امکان صدور رسيد کالاهای بازگشتی به انبار
 • امکان صدور “برگشت از رسید” برای کالا
 • امكان ثبت انتقال کالا از يک انبار به انبار ديگر و کنترل عمليات مربوط
 • امکان تعریف فرایند درخواست كالا
 • امكان صدور حواله انبار از روی “درخواست کالا”
 • امکان امانت‌سپاری کالا و مشخص کردن تاریخ بازگشت
 • عمليات استرداد کالاهای امانی

3-4  گزارشگیری سیستم انبارداری

 • جستجو و گزارش کالاهای تعریف شده در سیستم بر اساس گروه کالا، نام کالا و یا کد کالا
 • گزارش موجودی ریالی کالاها طی یک بازه خاص به تفکیک گروه کالاها و انبار کالا
 • گزارش موجودی تعدادی کالاها تا یک تاریخ خاص
 • گزارش خروج کالا از انبار برحسب:
  • انبار و گروه کالا
  • انبار و گیرنده (مرکز هزینه)
  • گیرنده (مرکز هزینه) و انبار
 • گزارش ورود کالا به انبار برحسب:
  • انبار و گروه کالا
  • انبار و تأمین کننده
  • تأمین کننده و انبار