نرم افزار مدیریت رستوران

سفارش دهید

اطلاعات پایه:

مدیریت رستوران:

 • تعریف انواع رستوران به تعداد نامحدود
 • دسته بندی انواع غذا
 • تعریف انواع غذا
 • تعریف منوی رستوران
 • سفارش غذا و پیگیری وضعیت سفارش
 • ثبت سفارش رستوران بصورت نقدی و اعتباری
 • ایجاد و ارسال خودکار سند حسابداری سفارشات رستوران ها

گزارشات رستوران:

 • گزارشگیری از عملکرد صندوقداران یک مرکز رستوران به صورت روزانه و دوره‌ای
 • گزارشگیری از سفارشات طی روز و یا طی یک دوره
 • گزارشگیری از اقلام مصرف شده‌ی یک مرکز درآمد به صورت روزانه و دوره‌ای
 • گزارشگیری از سفارشات کنسل شده و دلیل کنسل کردن آنها
 • گزارشگیری از سفارشات مهمان‌های آزاد، مهمان‌های هتل، اعتباری

گزارشگیری از اقلام مصرف شده بر اساس نوع مشتری (آزاد، مهمان هتل، اعتباری)