نرم افزار مالی و حسابداری

سفارش دهید

برای مدیران ارشد هر سازمان، گزارشات و اطلاعات مالی جزو اثرگذارترین عوامل جهت اتخاذ تصمیمات جاری و آتی سازمان می باشد. سرعت دستیابی به اطلاعات مالی، در دسترس بودن این اطلاعات، اطمینان از صحت اطلاعات همگی جزو نیازهای اولیه مدیران می باشند.
سامانه حسابداری سراج این امکان را فراهم می آورد که اسناد حسابداری بصورت مکانیزه از سایر بخشهای سازمان مانند سامانه خزانه داری، سامانه انبارداری، سامانه اموال، سامانه حقوق و دستمزد، سامانه مدیریت هتل، سامانه مدیریت مراکز تفریحی و گردشگری بصورت اتوماتیک ایجاد شوند تا حداکثر دقت در تولید گزارشات مالی را فراهم آورد.
این سامانه مبتنی بر وب بوده و این قابلیت را دارد که به صورت متمرکز توسط چندین کاربر و یا سازمان بدون تداخل داده‌ها استفاده شود. تعریف انواع حساب‌ها، ثبت اسناد حسابداری، بستن خودکار حساب‌ها، ثبت پرداخت‌ها و دریافت‌های سازمان، انجام عملیات بروی سندهای مالی، مدیریت صندوق و تنخواه و تولید گزارشات متنوع از جمله قابلیت‌های این سامانه می‌باشد. امکانات سیستم به شرح ذیل میباشد:

تعاریف اولیه سیستم مالی (خزانه داری)

تعریف اطلاعات پایه­ی مالی

 • بانک
 • شعبه­ی بانک
 • حساب بانکی
 • دسته چک
 • نوع تراکنش مالی به (تفکیک زیر سیستمها)

مدیریت روشهای مختلف دریافت و پرداخت

 • چک
 • سفته
 • رسید واریز به بانک (حواله بانکی)
 • نقدی

امکان انجام عملیات بروی سندهای مالی

 • ثبت دریافت (یا پرداخت) چک
 • انتقال به بانک
 • پاس کردن
 • برگشت
 • ابطال
 • واگذار چک دریافتی به دیگری

عملیات سیستم مالی (خزانه داری)

 • ثبت پرداخت‌ها و دریافت‌های سازمان
 • ثبت پرداخت نقدی از صندوق
 • ثبت پرداخت نقدی از تنخواه
 • ثبت چک، سفته و فیش نقدی با توجه به عملیات دریافت و پرداخت
 • تعریف صندوق و اختصاص آن به یک صندوقدار
 • تعریف تنخواه­های سازمان به تعداد دلخواه
 • عملیات انتقال مالی
  • امکان ثبت انتقال­ پول از صندوق به بانک
  • امکان ثبت انتقال­ پول از صندوق به تنخواه
  • امکان ثبت انتقال­ پول از یک صندوق به صندوق دیگر
  • ثبت انتقال پول بین حسابهای بانکی مختلف سازمان
   • انتقال چک به حساب
   • انتقال حساب به حساب
  • ثبت انتقال پول از حسابهای بانکی به صندوق
  • ثبت انتقال پول از حسابهای بانکی به تنخواه ­

گزارش های سیستم مالی (خزانه داری)

 • گزارش روزانه عملکرد صندوق ها و صندوق دارها
 • گزارش گردش حساب بانکها
 • جستجو و گزارشگیری چکها بر اساس:
  • شماره سریال چک
  • تاریخ چک
  • شماره حساب، شماره دسته چک
  • مبلغ چک
  • وضعیت (ساخت، صندوق، نزد بانک، پرداختی، وصول شده، برگشت خورده، ابطال، واگذار به دیگری)
  • شرح چک
  • دریافت (پرداخت) کننده
 • جستجو و گزارشگیری “دریافت ها” و “پرداخت ها” بر اساس:
  • تاریخ دریافت (پرداخت)
  • دریافت کننده (پرداخت کننده)
  • مبلغ
  • شرح
  • سریال دریافت یا پرداخت
  • نوع دریافت یا پرداخت (چک، نقد، حواله بانکی)

تعاریف اولیه سیستم حسابداری

 اطلاعات پایه

 • گروه حساب
 • حساب کل
 • حساب معین
 • حساب تفضیلی و تفضیلی شناور
 • مراکز هزینه
 • امکان تنظیم کدگذاری حساب‌ها

مدیریت اسناد

 • ثبت اسناد حسابداری به صورت یادداشت، موقت، تأیید شده و دائمی
 • پیوست فایل به اسناد
 • بررسی صحت سندهای حسابداری براساس کدینگ تعریف شده در سیستم حسابداری

گزارش‌های حسابداری

 • ریز اسناد
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • دفتر تفصیلی
 • تراز آزمایشی
 • تراز کل، معین و تفصیلی
 • صورت سود و زیان
 • گزارش‌های مانده حساب
 • جستجوهای پیشرفته براساس تمام اقلام اطلاعاتی

عملیات آخر سال حسابداری

 • بستن خودکار حساب‌ها
 • صدور خودکار سند افتتاحیه و اختتامیه
 • انتقال حسابها به سال مالی جدید