نرم افزار مدیریت اتحادیه های صنفی

سفارش دهید

این محصول مخصوص اتاقهای اصناف و نیز اتحادیه‌های صنفی تولید و ارائه شده است . این سامانه مبتنی بر وب بوده و این قابلیت را دارد که به صورت متمرکز توسط چندین اتحادیه استفاده شود و شامل بخشهای مدیریت واحدهای صنفی و صدور پروانه کسب و نیز قابل استفاده به همراه سامانه مدیریت مالی و حسابداری می‌باشد و نیز امکان ارتباط با سامانه مکاتبات اداری سراج را نیز دارد. ثبت نام اشخاص، ثبت واحد صنفی و تشکیل پرونده، چاپ نامه­ی مربوط به استعلام­ها، چاپ پروانه صادر شده و تولید گزارشات متنوع از جمله قابلیت‌های این سامانه می‌باشد.

 • تعریف رسته­ های صنفی
 • امکان تعریف و یا ثبت نام اشخاص صنفی
 • امکان ثبت واحد صنفی و تشکیل پرونده
 • امکان ثبت درخواست پروانه واحدهای صنفی و تشکیل پرونده
 • چاپ رسید برای درخواست کننده­ی پروانه
 • امکان چاپ نامه­ی مربوط به استعلام­ها
 • امکان چاپ پروانه صادر شده
 • امکان ابطال پروانه و غیر فعال کردن واحد صنفی
 • امکان ثبت پلمپ و یا درخواست تمدید پروانه
 • دسته بندی واحدهای صنفی بر اساس وضعیت
  • واحدهای فعال
  • پروانه ­های باطل
  • واحدهای پلمپ
  • واحدهای غیرفعال
 • امکان جستجو و گزارش گیری از اشخاص و واحدهای صنفی
 • سررسید
 • گزارش ساز پویا
 • امکان ارتباط با سامانه مکاتبات اداری سراج