نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

اطلاعات تماس

آدرس: تهران،خ طالقانی، بین سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی، پلاک 304، واحد 12

تلفن : 021-88805059

فکس: 021-88808670

شبکه های اجتماعی

مشخصات فردی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

استان محل تولد

شهر محل تولد

کد ملی

روز

ماه

سال

جنسیت

وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تعهل

آشنایی با زبان خارجی

انگلیسی نوشتن

انگلیسی خواندن

انگلیسی مکالمه

زیان دیگر

نوشتن

خواندن

مکالمه

آشنایی با کامپیوتر

نام نرم افزار

میزان آشنایی

نام نرم افزار

میزان آشنایی

نام نرم افزار

میزان آشنایی

تصحیلات دانشگاهی

آیــا تحصیلات دانشگاهی دارید؟

آخرین سابقه کاری

نام شرکت

تلفن

از روز

ماه

سال

تا روز

ماه

سال

سمت

حقوق

گواهینامه کاری

عنوان دوره

نام آموزشگاه

سال دریافت

توضیح

سایر اطلاعات

آدرس ایمیل

شماره تماس

آدرس